Przedszkole Koala - Przedszkole z Werwą !

Zapisy na rok 2022/2023

Trwają zapisy do Przedszkola Koala na nowy rok szkolny.

Dzień Babci i Dziadka

Piękne niespodzianki dla wszystkich Babć i Dziadziusiów.

RODO

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Dawid Pytlik – JUNIOR SPORT ul. Św. Barbary 54/2 32-020 Wieliczka. Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla celów prowadzenia korespondencji mailowej oraz realizacji usług zleconych drogą mailową lub telefonicznie. Odbiorcami danych mogą być podwykonawcy świadczący usługi
tłumaczeniowe oraz podmioty świadczące usługi w zakresie funkcjonowania systemów informatycznych.
Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. F Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679, tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy na rzecz klienta. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji
działań podjętych na Państwa prośbę. Posiadają Państwo prawo do:
• żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz
ograniczenia przetwarzania a także do przenoszeniaswoich danych osobowych;
• Wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO/PUODO)
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do prowadzenia korespondencji drogą mailową. Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe:
Dane kontaktowe administratora danych:
Dawid Pytlik – JUNIOR SPORT ul. Św. Barbary 54/2 32-
020 Wieliczka.