Przedszkole Koala - Przedszkole z Werwą !

„Spotkania z przyrodą na żywo".

Cykl spotkań edukacyjnych dla najmłodszych.

Wyjazd na spektakl, pt. „Jaś i Małgosia”

Dziś z przedszkolakami udaliśmy się do Nowohuckiego Centrum Kultury na spektakl, pt. „Jaś i Małgosia”.

Sprawdź plan zajęć

Przedszkole Niepubliczne KOALA czynne jest od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 do godziny 17:30.

7:00 – 8:30 początek dnia w przedszkolu: powitanie dzieci, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań według pomysłów dzieci, zajęcia indywidualne kompensacyjno – korekcyjne

8:00 – 8:30 poranna gimnastyka, zabawy ruchowe integrujące grupę

8:30 – 9:00 śniadanie

9:00 – 10:00 zajęcia edukacyjne kierowane przez nauczyciela

10:00 – 10:15 II śniadanie

10:15 – 12:30 zabawy dydaktyczne, zajęcia indywidualne kompensacyjno – korekcyjne, zajęcia dodatkowe, spacery, wycieczki

12:00 – 13:00 obiad

13:00 – 14:45

Grupa młodsza: poobiedni odpoczynek, słuchanie muzyki relaksacyjnej, słuchanie bajek

Grupa starsza: zabawy dowolne w kącikach zainteresowań według pomysłów dzieci, zajęcia indywidualne kompensacyjno-korekcyjne

15:00 – 15:15 podwieczorek

15:15 – 17:30 zabawy dowolne, zajęcia taneczno-rytmiczne, zajęcia ruchowe, zajęcia umuzykalniające, kółka zainteresowań, rozchodzenie się dzieci do domów.